Bases – VII Concurs de Joves Intèrprets – Any 2016

BASES                              1a. OBJETIU L’objectiu fonamental que es pretén aconseguir és mantenir  als joves músics il·lusionats amb l’aprenentatge, que s’esforcen a millorar i, al final, se senten satisfets amb el resultat obtingut. Es tracta d’una experiència molt útil per a la seua posterior vida professional, al mateix temps que s’enriqueixen com a músics adquirint una visió més amplia del que altres músics de la mateixa edat i nivell interpreten i treballen en la resta d’escoles de música i conservatoris. 2a. ÀMBIT DE PARTICIPANTS Alumnes de 7 a 18 anys, matriculats durant el curs 2015-16 en  les Escoles de Música i Conservatoris Professionals.   3a.   MODALITATS I ESPECIALITATS S’estableixen les següents modalitats i especialitats: MODALITATS  A: Alumnes de 7 a 8 anys. B: Alumnes de 9 a 10 anys. C: Alumnes d’11 a 12 anys. D: Alumnes de 13 a 14 anys. E: Alumnes de 15 a 16 anys F: Alumnes de 17 a 18 anys. Pertànyer a una modalitat o altra vindrà determinat per l’edat que es tinga al 01/01/2016.   ESPECIALITATS VENT-FUSTA VENT-METALL CORDA PIANO PERCUSSIÓ GUITARRA CANT   4a.  PREMIS   Aquest concurs entrega un primer premi en cadascuna de les modalitats i especialitats. *PREMI DE VENT – FUSTA : diploma i val de compra  *PREMI DE VENT- METALL : diploma i val de compra. *PREMI DE CORDA: diploma i val de compra. *PREMI DE PIANO: diploma i val de compra. *PREMI DE PERCUSSIÓ :  diploma i val de compra. *PREMI DE GUITARRA :  diploma i val de compra. *PREMI DE CANT :  diploma i val de compra. Vals de compra:  tindran un valor de 30€ (modalitat A i B), 40€ (modalitat C),  50€ (modalitat D), 60€ (modalitat E), 70€ (modalitat F). Seran canviables en les tendes de Música que l’organització designe. Aquests premis es podran declarar deserts. El llistat de premiats es farà públic el diumenge 17 d’abril de 2016 a les 18:00h als taulers d’anuncis de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” (Escoles de Faura, Auditori de la SJMF i Casa de Cultura de Benifairó) i  a  la pàgina web de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt”.   (http://sites.google.com/site/escolademusicajoangarces)   PREMI  ESPECIAL    “SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE FAURA” A decisió del tribunal, i independentment de  la modalitat i especialitat,  es podrà concedir un únic premi extraordinari al millor intèrpret de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt”. Aquest premi també podrà quedar desert.   5a. INSCRIPCIONS Els drets d’inscripció per especialitat seran de 15 €. S’han d’ingressar al compte de Cajamar ES62 3058 2145 3727 2000 2681, fent-hi constar el nom del concursant. La inscripció es farà omplint la butlleta d’inscripció  amb totes les dades requerides i adjuntant...