Tribunal Concurs

La composició del Tribunal es publicarà una setmana abans de la celebració del concurs. Com en edicions anteriors, el Tribunal estarà format pel Director de la Societat Joventut Musical de Faura i per reconeguts professionals de la docència i/o interpretació musical de la Comunitat Valenciana. La decisió del tribunal serà inapel·lable. (apartat 8a. de les bases del...