Formulari d’inscripció 10é concurs Joves Intèrprets 2019

10é Concurs de Joves Intèrprets 2019 INSCRIPCIONS. Del 10 de febrer al 24 de març de 2019 (ambdós inclosos). Llegiu atentament les bases i empleneu el formulari d’inscripció, i no oblideu adjuntar els documents sol·licitats per a una millor organització del concurs. BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Por favor active JavaScript en su navegador para correctamente enviar el formularioCognoms i Nom*DNI*Adjuntar còpia DNI*Mòbil*Adreça*Localitat*Data de Naixement*Correu Electrònic*Modalitat en què es presenta*Modalitat A (de 7 a 8 anys)Modalitat B (de 9 a 10 anys)Modalitat C (de 11 a 12 anys)Modalitat D (de 13 a 14 anys)Modalitat E (de 15 a 16 anys)Modalitat F (de 17 a 18 anys)Modalitat G (de 19 a 22 anys)Especialitat*- Vent-Fusta- Vent-Metall- Corda- Piano- PercussióInstrument*Obra lliure que interpretarà, autor i duració aproximada*Escola de Música / Conservatori a què pertany*Senyalar el que corresponga en cada casAcompanyament de piano (organització)Acompanyament de piano (propi)Acompanyament amb "audio"Obra sense acompanyamentAdjuntar partitures d' acompanyament de piano (si es fa servir el de l'organització). En format .pdfObservacionsAdjuntar Document IngrèsAUTORITZACIÓ DE CESSIÓ D'IMATGESAUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i audiovisuals destinats a la difusió d'activitats de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt en la web, xarxes socials, cartelleria i altres mitjans de difusió. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a viu@escolademusicajoangarces.com.*AccepteNo accepteATENCIÓ. Els menors de 14 anys hauran d'omplir també el consentiment de pares o tutors amb l'Autorització d'us d'imatges (per als menors de 14 anys) hi figura a l'apartat 10é Concurs de Joves Intèrprets 2019 de la web.Signe l'inscripció i la conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades*AccepteEnviarLLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment de...