Formulari d’inscripció

Formulari d’inscripció

Gràcies al gran número de participants d’enguany hem alcançat el límit de places per a l’11é Concurs de Joves Intèrprets.

ESTEM MOLT AGRAÏTS A TOTS I TOTES ELS QUI US HEU INSCRIT!

  FORMULARI D'INSCRIPCIÓ EN L' 11é CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS 2022

  (de l'1 de març al 17 d'abril) Places limitades

  Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

  Data de naixement (*)

  CESSIÓ D'IMATGES (*)

  AUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i audiovisuals destinats a la difusió d'activitats de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt en la web, xarxes socials, cartelleria i altres mitjans de difusió. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a viu@escolademusicajoangarces.com.

  AccepteNo accepte

  ATENCIÓ:

  Els menors de 14 anys hauran d'omplir també el consentiment de pares o tutors amb l'Autorització d'ús d'imatges (per als menors de 14 anys) que hi figura a l'apartat 11é Concurs de Joves Intèrprets 2022 de la web.

  LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” , com a responsable del fitxer informa de les següents consideracions: Les dades de caràcter personal que li sol•licitem, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat del qual és la GESTIÓ de la pròpia entitat. Els camps marcats amb asterisc (*) són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no aporta aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seues dades personals per correu ordinari (plaça Enric Garcés nº5, 46512 Faura,) o per correu electrònic (concurs@escolademusicajoangarces).