Bases – VII Concurs de Joves Intèrprets – Any 2016

Concurs

BASES                             

1a. OBJETIU

L’objectiu fonamental que es pretén aconseguir és mantenir  als joves músics il·lusionats amb l’aprenentatge, que s’esforcen a millorar i, al final, se senten satisfets amb el resultat obtingut.

Es tracta d’una experiència molt útil per a la seua posterior vida professional, al mateix temps que s’enriqueixen com a músics adquirint una visió més amplia del que altres músics de la mateixa edat i nivell interpreten i treballen en la resta d’escoles de música i conservatoris.

2a. ÀMBIT DE PARTICIPANTS

Alumnes de 7 a 18 anys, matriculats durant el curs 2015-16 en  les Escoles de Música i Conservatoris Professionals.

3a.   MODALITATS I ESPECIALITATS

S’estableixen les següents modalitats i especialitats:

MODALITATS 

A: Alumnes de 7 a 8 anys.

B: Alumnes de 9 a 10 anys.

C: Alumnes d’11 a 12 anys.

D: Alumnes de 13 a 14 anys.

E: Alumnes de 15 a 16 anys

F: Alumnes de 17 a 18 anys.

Pertànyer a una modalitat o altra vindrà determinat per l’edat que es tinga al 01/01/2016.

 

ESPECIALITATS

VENT-FUSTA

VENT-METALL

CORDA

PIANO

PERCUSSIÓ

GUITARRA

CANT

 

4a.  PREMIS  

Aquest concurs entrega un primer premi en cadascuna de les modalitats i especialitats.

*PREMI DE VENT – FUSTA : diploma i val de compra 

*PREMI DE VENT- METALL : diploma i val de compra.

*PREMI DE CORDA: diploma i val de compra.

*PREMI DE PIANO: diploma i val de compra.

*PREMI DE PERCUSSIÓ :  diploma i val de compra.

*PREMI DE GUITARRA :  diploma i val de compra.

*PREMI DE CANT :  diploma i val de compra.

Vals de compra:  tindran un valor de 30€ (modalitat A i B), 40€ (modalitat C),  50€ (modalitat D), 60€ (modalitat E), 70€ (modalitat F).

Seran canviables en les tendes de Música que l’organització designe.

Aquests premis es podran declarar deserts.

El llistat de premiats es farà públic el diumenge 17 d’abril de 2016 a les 18:00h als taulers d’anuncis de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” (Escoles de Faura, Auditori de la SJMF i Casa de Cultura de Benifairó) i  a  la pàgina web de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt”.   (http://sites.google.com/site/escolademusicajoangarces)

 

PREMI  ESPECIAL    “SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE FAURA”

A decisió del tribunal, i independentment de  la modalitat i especialitat,  es podrà concedir un únic premi extraordinari al millor intèrpret de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt”.

Aquest premi també podrà quedar desert.

 

5a. INSCRIPCIONS

Els drets d’inscripció per especialitat seran de 15 €.

S’han d’ingressar al compte de Cajamar ES62 3058 2145 3727 2000 2681, fent-hi constar el nom del concursant.

La inscripció es farà omplint la butlleta d’inscripció  amb totes les dades requerides i adjuntant el justificant de pagament.

El termini d’inscripció quedarà obert del 10 de març al  10 d’abril de 2016 a  la consergeria de l’escola (carrer Colón, Faura) i al correu electrònic de l’escola de música (emusicajgq@gmail.com).

No s’hi admetran sol·licituds fora del termini indicat.

Les places per especialitat són limitades i es faran per rigorós ordre d’inscripció.

Cada participant rebrà per correu electrònic la confirmació de la seua admissió  en el  concurs.

 

6a. MECÀNICA DEL CONCURS

Els participants interpretaran  una obra de lliure elecció que no supere els 5 minuts de duració en les modalitats A, B i C;  i que no supere els 10 minuts de duració en les Modalitats D, E i F.

Si l’obra requereix acompanyament de piano, serà el participant qui aportarà el pianista.

Si l’acompanyament és en format “Audio”, aquest haurà de ser en CD o MP3 i s’haurà de comunicar  a l’organització amb antelació.

El participant haurà d’aportar al tribunal tres (3) còpies de la partitura de l’obra que interprete i la part de piano si s’escau.

L’ordre de participació s’estableix d’acord amb les Modalitats.  Així seran els concursants de  menor edat els primers a participar (A,B,C,D,E i F) independentment de la seua especialitat. L’ordre s’establirà alfabèticament.

Les audicions del concurs seran públiques.

El tribunal podrà donar per acabada la interpretació del concursant en tot moment.

7a. DATES

Les proves se celebraran a l’Auditori de la Societat Joventut Musical de Faura en les següents dates i horaris:

Dissabte 16 d’abril :  de 10 a 14h

* Especialitats: Vent-Fusta, Guitarra i Corda

Diumenge 17 d’abril:  de 10 a 14h

* Especialitats: Vent-Metall, Piano, Percussió i Cant

 

8a. TRIBUNAL

El tribunal estarà format per membres de l’equip docent de l’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” , el Director de la Societat Joventut Musical de Faura i reconeguts professionals de la docència i/o interpretació musical de  la Comunitat Valeciana. La seua composició es farà pública una setmana abans de la celebració del concurs.

La decisió del tribunal serà inapel·lable.

9a. CONCERT DE CLOENDA I ENTREGA DE PREMIS

El Concert de Cloenda se celebrarà el dissabte 23 d’abril de 2016 a les 19:00h a l’Auditori de la Societat Joventut Musical de Faura.

Participaran tots els guanyadors del VII Concurs de Joves Intèrprets Escola de Música Joan Garcés Queralt  en cadascuna de les modalitats i especialitats.

La no participació en el Concert suposarà la renúncia al premi.

10a. ACCEPTACIÓ

La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació de les seues bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.

Faura, 1 de Març de 2016 

 

 

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.