Autorització d’ús d’imatges per als menors 14 anys

AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D'IMATGES. Per emplenar els menors de 14 anys.El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La Llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització del pare, mare o tutor/-a per a publicar les fotos dels menors, i per això sol·licitem el consentiment dels pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup, els xiquets i xiquetes participants en les activitats d'aquesta escola. Nom i Cognoms de l'alumne o participant*Correu electrònic de l'alumne o participant (opcional)Nom i Cognoms del pare, mare o tutor/-a*NIF del pare, mare o tutor/-a*Correu electrònic del pare, mare o tutor/-a (obligatori)*Relació amb l'alumne/participant menor d'edat*PareMareTutor/-aAUTORITZACIÓ*SÍNOAUTORITZE que la meua imatge puga aparéixer en fotografies i/o audiovisuals destinats a la difusió d'activitats i events en la web, xarxes socials, cartelleria -i altres mitjans de difusió-de l' Escola de Música Joan Garcés Queralt. Esta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit a...

Formulari d’inscripció al 8é concurs Joves Intèrprets 2017

TANCAT EL TERMINI D’INSCRIPCIONS. En uns dies publicarem el llistat d’inscrits a les diferents modalitats del concurs, així com el nom de les persones que formaran part del jurat. Gràcies a tots els inscrits per fer possible l’edició d’enguany amb la vostra participació, i les nostres sinceres disculpes a aquells que heu tingut algun problema amb el formulari d’inscripció, mirarem de sol·lucionar-ho de cara a la propera edició. Salutacions a tots. Comença el compte...

8é Concurs Joves Intèrprets 2017

 Ja està ací la vuitena edició del Concurs de Joves Intèrprets organitzat per l’Escola de Música Joan Garcés Queralt. Podeu consultar els llistats de tots els participants al desplegable “Relació d’inscrits” de l’entrada del 8é concurs de joves intèrprets de la nostra web, seleccionant la categoria corresponent.  Recordeu que el proper 1 i 2 d’abril teniu una cita amb nosaltres, no us quedeu sense participar!....

L’escola de música Joan Garcés Queralt, inicia el nou curs 2016/2017

Com es pot apreciar en el cartell, les matrícules començaran a realitzar-se a partir del dia 5 de setembre, de 18 a 20 hores, en el carrer Colón, 13 de Faura. Per a formalitzar la matrícula, cal ingressar  en CAJAMAR l’import de 45€ i portar el justificant el dia que vingueu a matricular:       *  CAJAMAR, Caja Rural  ES62-3058-2145-37-272000268      *   Quota matrícula: 36€      *  Quota soci: 9€ Aquestes quotes son...